အဆက်မပြတ် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ စမ်းသပ်မှု

အဆက်မပြတ် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ စမ်းသပ်မှု

ဆားဖြန်းစမ်းသပ်

ဆားမှုတ်စမ်းသပ်ခြင်း။

Integrating-sphere-test

စက်လုံးပေါင်းစပ်စမ်းသပ်ခြင်း။

ဆေးထိုးအပ်မီးလျှံစမ်းသပ်

ဆေးထိုးအပ်မီးလျှံစမ်းသပ်

အပူအအေးရှော့ခ်ခန်း

အပူအအေးရှော့ခ်ခန်း

ရေစိုခံစမ်းသပ်မှု

ရေစိုခံစမ်းသပ်မှု